Пленарні доповіді

Частинки і легені – де хімічна інженерія зустрічається із медициною

Професор Томаш Сосновскі
заступник декана з науки факультету хімічної інженерії та інженерії процесів університету Варшавська політехніка, Польща


Вплив обраних забруднювачів повітря в процесі грилювання

Професор Артур Бадида
завідувач кафедри інформаційних технологій та досліджень якості навколишнього середовища університету Варшавська політехніка, Польща


Вплив фізико-хімічних властивостей каталізаторів – оксиду перехідного металу на основі TiO2 на низькотемпературне селективно-каталітичне відновлення NO за допомогою NH3

Ас. професор Володимир Супрун
завідувач лабораторії гетерогенного каталізу, старший науковий співробітник хіміко-технологічного інституту Лейпцигського університету, Німеччина


Енергоефективне обладнання для комунальних підприємств та промисловості

Академік Юрій Снєжкін
член Національної академії наук України, директор Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України


Примусова модуляція робочих умов при хроматографічному розділенні: потенціал і пастки

Професор Дорота Антос
декан Факультету хімії, завідувач кафедри хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща


Йонні рідини – застосування привідного синтезу в зеленій хімії

Професор Анна Хробок
Заступник декана з науки та міжнародного співробітництва хімічного факультету Сілезького технологічного університету, Польща


Скорпіонати із справжнім жалом

Доктор Роман Кресінскі
старший викладач групи досліджень матеріалів, Школа природничих наук, фармації та хімії, Університет Кінгстона, Великобританія


Етапи технологічного процесу підвищення енергоефективності в установках з виробництва аміаку високої потужності (1360 – 1420 т аміаку/день)

Професор Леонід Товажнянський
почесний ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів


Лектори Школи молодого хіміка:

РОЗВИТОК СТАРТ-АПІВ

Войцєх Водо
науковий співробітник, університет Вроцлавська політехніка, Польща

Опис тренінгу:

Під час цього тренінгу ви отримаєте знання про бізнес-орієнтований підхід до наступних трьох основних напрямків:

  • Розвиток старт-апів
  • Мінімальний життєздатний продукт
  • Інноваційний менеджмент

Ми будемо обговорювати питання, пов’язані з нашумівшим  словом “старт-ап”, ми намагатимемося створити власне визначення та працювати над ним, ми будемо вивчати деякі концепції розвитку компанії, що має обмежені ресурси. Найбільш бажані навички кожного лідера будуть розроблені та ефективні методи командної роботи.

Ви дізнаєтеся про концепцію MVP – мінімального життєздатного продукту та про те, як його використовувати на практиці, щоб пришвидшити ваші проекти та отримати якомога більше відгуків. Буде обговорено кілька основних концепцій підготовки нових продуктів та послуг.

На тренінгу ми зануримось у світ інновацій, будемо роз’яснювати розбіжності між різними новинками та зосереджуємося на трьох основних галузях та обговоримо умови та умови, в яких вони можуть процвітати. Також буде представлена ідея Open Innovation.


Хімія С4:  Використання відновлючої сировини для  виробництва  енергії та хімічних продуктів

ас. професор Володимир Супрун
завідувач лабораторії гетерогенного каталізу, старший науковий співробітник хіміко-технологічного інституту Лейпцигського університету, Німеччина

Опис тренінгу:

У оглядовій лекції будуть висвітлені нові напрямки каталітичної переробки біомаси (відходи деревини, біо-водоростей тощо).


Постійне вдосконалення освіти хімічних інженерів та дослідників у Сполучених Штатах

Тарас Юрків
старший інженер-технолог у відставці, BP Products North America Inc., США

Опис тренінгу:

Освіта молодих інженерів-хіміків і вчених у Сполучених Штатах є постійним процесом взаємного вдосконалення університетів і промислових підприємств. Наближення освіти до потреб бізнесу забезпечує успіх випускників і підприємств, підвищує якість освіти, приплив студентів, престиж університету.


КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ІНЖЕНЕРІ: ПЕРЕВАГИ ТА МОЖЛИВОСТІ

ас. професор Олександр Іващук
заступник декана магістратури з організаційної та виховної роботи Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”, Україна

Опис тренінгу:

Оглядова лекція ознайомить із перевагами комп’ютерного моделювання та різними видами сучасного інженерного програмного забезпечення.