Конференція індексується у базах даних CAS

Матеріали конференції будуть включені до баз даних Chemical Abstracts Service (CAS), починаючи з випуску 2021 року.