Секції

Конференція проводиться з метою обміну науково-практичною інформацією між науковцями та узагальнення результатів наукових досліджень у сфері хімічної технології та інженерії.

Основними завданнями заходу є налагодження взаємозв’язків у науковій спільноті, зміцнення співпраці між інституціями шляхом виконання спільних досліджень та обміну одержаними результатами у вищевказаній сфері теоретико-прикладних знань.

Конференція працює у наступних секціях:

  • Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
  • Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
  • Інноваційні та нанотехнології в хімічній та харчовій промисловостях
  • Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
  • Зелена хімія
  • Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
  • Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища