Заява про етику публікації та публікаційну недоброчесність

Програмний комітет (Наукова рада) Міжнародної наукової конференції «Хімічна технологія та інженерія» повністю дотримується принципів, найкращих практик та рекомендацій, викладених у наступних документах:

Для нашого програмного комітету важливо, щоб нашої заяви про етику публікації дотримувались усі сторони, що беруть участь у конференційному процесі спілкування та публікації: автори, голови та члени програмного комітету, рецензенти, секретар Конференції, користувачі сайту рецензування Open Review Hub та академічна спільнота загалом.

Етичні обов’язки програмного комітету та рецензентів

 1. Програмний комітет (далі – ПрогКом) та всі рецензенти повинні розглянути всі рукописи наукових робіт (далі – рукописи), подані для публікації та презентації на Конференції, без шкоди, оцінюючи кожен з них належним чином, незважаючи на расу, релігію, належність до певної соціальної групи їх авторів.
 2. ПрогКом припинить подальший розгляд рукопису, якщо є достатні підстави вважати, що в ньому присутня значна кількість плагіату чи автоплагіату.
 3. Усі матеріали, подані до публікації, ретельно відбираються та переглядаються. ПрогКом може відхилити рукопис або повернути його на доопрацювання у разі невідповідності структурі або неправильного макета. Автори повинні доопрацювати свої рукописи, беручи до уваги коментарі членів ПрогКом та інших рецензентів.
 4. Відхилені рукописи не будуть рецензуватись повторно.
 5. Рішення ПрогКом про прийняття або відхилення рукопису ґрунтується на його характеристиках, таких як важливість представлених результатів, оригінальність ідей та інноваційність описаних досліджень, а також якість поданих матеріалів та відповідність їх напрямку Конференції.
 6. ПрогКом залишає за собою право відхилити рукопис без огляду, якщо ПрогКом вважає, що він не відповідає напрямку Конференції.
 7. ПрогКом залишає за собою право видалити рукопис навіть на завершальній стадії процесу публікації або після публікації, якщо виявиться, що це порушує права третіх осіб або принципи етичної поведінки. Усі факти такого видалення будуть роз’яснені авторам у письмовій формі.
 8. Після попередньої перевірки з боку членів ПрогКом всі подані рукописи з’являються на веб-сайті Open Review Hub як препринти у відкритому доступі за міжнародною ліцензією Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Всі проміжні та остаточні версії прийнятих рукописів також з’являються у відкритому доступі за тією ж ліцензією, а відхилені рукописи видаляються з веб-сайту після Конференції.
 9. Усі подані рукописи стають предметом обов’язкового відкритого рецензування на веб-сайті Open Review Hub. Для того, щоб бути прийнятим, рукопис повинен отримати щонайменше дві позитивні рецензії або кількість позитивних відгуків має бути принаймні більшою на два, ніж кількість негативних, за умови, що були зроблені всі виправлення, рекомендовані рецензентами.
 10. Рецензенти повинні розпочати процес рецензування лише у тому випадку, якщо вони впевнені, що їх кваліфікація відповідає тематиці дослідження, запропонованій у рукописі.
 11. Усі рецензенти повинні об’єктивно оцінювати якість рукопису, зокрема його теоретичну та експериментальну частини, результати та обговорення, а також розглянути, як матеріал відповідає науковим та видавничим стандартам.
 12. Після позитивного рішення, прийнятого членами ПрогКом, рукопис відзначається як прийнятий, і автори запрошуються взяти участь у конференції. Після успішного представлення рукопис офіційно стає частиною матеріалів конференції, і DOI або інші ідентифікатори можуть бути призначені для нього.
 13. Обов’язки та права членів ПрогКом та інших рецензентів стосовно будь-яких рукописів, у яких вони яких є авторами, співавторами або такі, що були створені під їх наглядом, повинні бути делеговані іншим членам ПрогКом та рецензентам.
 14. Усі зацікавлені сторони у процесі відкритого рецензування, включаючи членів ПрогКом, авторів та рецензентів, повинні повідомляти Секретаря Конференції про будь-який конфлікт інтересів (фінансовий, академічний, особистий), що виникає або може статися. ПрогКом повинен якомога швидше вирішити будь-які проблеми конфлікту інтересів.
 15. ПрогКом повинен бути готовий розглянути переконливу критику недоліків у прийнятих документах, що надходять від користувачів Open Review Hub або інших джерел.
 16. ПрогКом повинен розглянути будь-які важливі коментарі щодо вдосконалення веб-сайту Конференції, системи подання заявок, процесу експертної оцінки, макета рукопису тощо, що надходить від авторів, рецензентів, користувачів OpenReviewHub та інших джерел.

Етичні обов’язки авторів

 1. Автори повинні слідувати загальним принципам етичної поведінки, що характеризується чесністю, справедливістю і рівністю в академічних відносинах, а також у наукових дослідженнях та науковій діяльності. Така етична поведінка поважає гідність, різноманітність та права окремих людей та груп людей. Нижче наведено деякі інші етичні обов’язки, що стосуються Конференції.
 2. Конференція негайно припинить співпрацю з будь-якими авторами, що поводяться неетично. Усі випадки підозри в неетичній поведінці будуть розглянуті членами ПрогКом, який прийме остаточне рішення щодо кожного з них.
 3. Автори повинні переконатися, що подані ними рукописи є їх оригінальним неопублікованим твором. Якщо дослідження, описані в рукописі, ґрунтуються на результатах інших авторів або використовують результати інших, їх слід правильно процитувати та навести у літературних джерелах відповідно до стилю, обраного членами ПрогКом.
 4. Подання однакових або подібних рукописів до інших журналів або конференцій, а також подання вже опублікованих робіт вважатиметься неетичною поведінкою.
 5. Авторство рукопису повинно обмежуватися лише тими, хто зробив вагомий внесок у подане дослідження, але не більше максимальної кількості, встановленої членами ПрогКом.
 6. Усі числові та інші дані, що містяться в рукописі, повинні подаватися без помилок, включаючи приховані або випадкові помилки.
 7. Шахрайство або подані навмисне неточні заяви або дані будуть вважатися неетичною поведінкою.
 8. Авторизований автор, який подає рукопис і який представляє всіх співавторів, повинен забезпечити, щоб усі співавтори прочитали та затвердили остаточну версію рукопису та її представлення.
 9. У разі незгоди з рішеннями рецензентів або ПрогКом, автори можуть спілкуватися з ними за допомогою веб-сайту Open Review Hub (у коментарях) або через секретаря Конференції.
 10. Автори рукопису несуть персональну відповідальність як за його зміст, так і за ініціативу його видання. Зверніть увагу, що Організатори Конференції та ПрогКом не несуть відповідальності за збитки, спричинені публікацією поданих рукописів.