Організатори

Кафедра хімічної інженерії, Інститут хімії та хімічних технологій, Національний університет “Львівська політехніка” (Львів, Україна)

logo_lpce

Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут нового хімічного синтезу (Пулави, Польща)

logo_inspulawy

Кафедра хімічної інженерії та процесів, Факультет хімії, Жешувський політехнічний університет (Жешув, Польща)

logo_rzeszowdep

Кафедра інформаційних технологій та досліджень якості навколишнього середовища,  Факультет будівельних конструкцій, гідротехніки та інженерії довкілля, Варшавський політехнічний університет (Варшава, Польща)

Відділ біопроцесів і біомедичної інженерії, Факультет хімії, Вроцлавський політехнічний університет (Вроцлав, Польща)

за участі:

Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Асоціації випускників Львівської політехніки

Української асоціації хімічної і харчової інженерії (CFE-UA)