Програмний комітет

Голова програмного комітету

Бобало Юрій Ярославович, професор, ректор Національного університету “Львівська політехніка”

Співголова програмного комітету

Зелінські Войцех, професор, доктор honoris causa Національного університету “Львівська політехніка”, ректор Сілезького технологічного університету, Польща

Заступники голови програмного комітету

Атаманюк Володимир Михайлович, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка”

Бадида Артур, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій та досліджень якості навколишнього середовища університету Варшавська політехніка, Польща

Іграс Януш, професор, генеральний директор Łukasiewicz – Інституту нового хімічного синтезу, Польща

Скорохода Володимир Йосипович, професор, директор Інституту хімії і хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Сосновскі Томаш, професор, заступник декана з науки факультету хімічної інженерії та інженерії процесів університету Варшавська політехніка,  Польща

Члени програмного комітету

Болдирєв Станіслав, старший науковий співробітник кафедри енергетики та навколишнього середовища факультету машинобудування та корабельної архітектури Загребського університету, Хорватія

Войтковська Малгожата, професор кафедри інформаційних технологій та досліджень якості навколишнього середовища університету Варшавська політехніка, Польща

Гринишин Олег Богданович, професор, завідувач кафедри хімічної технології нафти та газу Національного університету “Львівська політехніка”

Гумницький Ярослав Михайлович, професор кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”

Дзіняк Богдан Остапович, професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів Національного університету Національного університету “Львівська політехніка”

Журе Мара, професор, завідувач кафедри хімічної технології біологічно активних сполук Рижського технічного університету, Латвія

Зажигалов Валерій Олексійович, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України

Знак Зеновій Орестович, професор, завідувач кафедри хімії і технології неорганічних речовин Національного університету “Львівська політехніка”

Конкол Марцін, заступник директора з наукової роботи, Łukasiewicz – Інститут нового хімічного синтезу, Польща

Кравотто Джанкарло, професор, завідувач кафедри науки та технології фармації Туринського університету,  Італія

Кресінський Роман, старший викладач, група досліджень матеріалів, Школа природничих наук, фармації та хімії, Університет Кінгстона, Великобританія

Лубенець Віра, професор, завідувачка кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”

Мальований Мирослав Степанович, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”

Нагурський Олег Антонович, професор, завідувач цивільної безпеки Національного університету “Львівська політехніка”

Негебауер Дорота, професор, кафедра фізичної хімії та технології полімерів хімічного факультету Сілезького технологічного університету, Польща

Панівник Лариса, заступник директора дослідницького центру прикладної звукохімії, факультет охорони здоров’я і наук про життя, Центр звукохімії, університет Ковентрі, Великобританія

Плазл Ігор, професор, завідувач кафедри хімічних процесів, екологічної та біохімічної інженерії, Університет Любляни, Словенія

Реутський Віктор Володимирович, професор, професор кафедри технології органічних продуктів Національного університету “Львівська політехніка”

Снєжкін Юрій Федорович, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

Старчевський Володимир Людвікович, професор, завідувач кафедри фізичної, аналітичної та загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка”

Супрун Володимир, професор Інституту хімічної технології, Німеччина

Тиськєвіч Катажина, керівник відділу надкритичної екстракції Łukasiewicz – Інституту нового хімічного синтезу, Польща

Туркс Маріс, професор, декан Факультету матеріалознавства та прикладної хімії Рижського технічного університету, Латвія

Хакер Віктор, професор, директор Інституту хімічної інженерії та екологічних технологій, Технічний університет Граца, Австрія

Хробок Анна, професор, заступник декана з науки та міжнародного співробітництва хімічного факультету Сілезького технологічного університету, Польща

Циганков Сергій Петрович, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біотехнології поновлюваної сировини та альтернативних палив Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України

Шевчук Оксана Олегівна, професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Україна