Пленарні доповіді

Дослідження каталітичних процесів технологій зв’язаного азоту при створенні матеріалів подвійного призначення

Професор Леонід Товажнянський
почесний ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів


Механізм, кінетика і апаратурно-технологічне оформлення фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів

Професор Володимир Атаманюк
завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка”


Капсульовані мінеральні добрива. Проблеми та методи їх вирішення

Професор Олег Нагурський
завідувач кафедри цивільної безпеки Національного університету “Львівська політехніка”


Інформаційна технологія створення та моделювання камер сушіння капілярно-пористих матеріалів за допомогою SolidWorks Flow Simulation

Професор Ярослав Соколовський
завідувач кафедри інформаційних технологій, Національний лісотехнічний університет України


Розвиток наукових досліджень з тепломасообміну кафедрою хімічної інженерії

Професор Ярослав Гумницький
кафедра екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”


Вибір математичної моделі для реактора для каталітичного гетерогенного процесу

Професор Роман Петрусь
кафедра хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща


Розділення стереомерів кристалізацією

Ас. професор Войцех Пьонтковскі
кафедра хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща


Подальша обробка білку

Професор Дорота Антос
декан Факультету хімії, завідувач кафедри хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща


Застосування надкритичних середовищ для розробки нових матеріалів

Професор Ірена Жижовіч
факультет технології та металургії, Університет хімічної інженерії Белграду, Сербія


Мішані матричні мембрани на основі перфторполімерів: приготування, розділення натурального газу і моделювання транспортних властивостей

Професор Джованні Големме
кафедра довкілля і хімічної інженерії, Університет Калабрії, Італія


Селективна модифікація мембранних пор і зовнішніх поверхонь

Професор С. Раніль Вікрамасінгх
директор Центру мембранних досліжень, інженерії та технології, Університет Арканзасу, США


Економічно обґрунтовані технології екологізації підприємств харчової промисловості як один із шляхів отримання відновлюваної енергії

Професор Любомир Хомічак
член-кореспондент Національної академії наук України, заступник директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН України


Емісія PM-зв’язків ПАВ з обраних типів мангалів як фактор ризику раку легень

Ас. професор Артур Бадида
завідувач кафедри інформатики та досліджень якості навколишнього середовища університету Варшавська політехніка, Польща


Полімерні носії лікарських засобів – способи контролю реалізації ліків

професор Анна Трусек-Головня
керівник відділу біопроцесової та біомедичної інженерії Вроцлавського політехнічного університету, Польща


Реальні й міфічні можливості енергозбереження та енергозаміщення в Україні

Професор Геннадій Рябцев
провідний науковий співробітник відділу енергетичної та техногенної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень


Інноваційні енергозберігаючі технології і обладнання для промисловості

Професор Юрій Снєжкін
член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України


Комбіновані процеси інтегрованих технологій очищення стічних вод із використанням природних сорбентів

Професор Мирослав Мальований
завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”


Надкритична екстракція діоксидом вуглецю – можливості застосування

Ас. професор Едвард Рой
керівник відділу надкритичної екстракції Інституту нового хімічного синтезу, Польща


Проблеми та перспективи аналітичного моделювання явищ перенесення в технологіях харчових виробництв

Професор Володимир Потапов
завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки Харківського державного університету харчування та торгівлі, Україна


Інтеграція процесів – шлях до енергетичної незалежності Держави

Професор Леонід Ульєв
кафедра інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”, Україна


Доповіді “Школи молодого хіміка”

Хімія сонячного вітру

Ас. професор Володимир Супрун
завідувач лабораторії гетерогенного каталізу, старший науковий співробітник хіміко-технологічного інституту Лейпцигського університету, Німеччина


Фінансування досліджень в Польщі

Мацєй Мальські-Бродзіцкі
Віце-президент Фонду для молодих науковців, Польща