Шаблон тез доповідей

Завантажити шаблон тез доповідей

Матеріали конференції будуть прийматись за допомогою Open Science проекту Open Review Hub, що покликаний забезпечити відкрите і прозоре рецензування наукових матеріалів згідно з принципами Open Peer Review:

Увага! Матеріали тез доповідей повинні бути лише англійською мовою!

У зв’язку з високим рівнем 4-ої Міжнародної наукової конференції «Хімічна технологія та інженерія – 2023» авторів просять дотримуватися встановленого зразка, наведеного в шаблонах. Оргкомітет рекомендує підготувати тези доповідей у програмі MS Word використовуючи шаблон оформлення.

Увага! Матеріали тез повинні бути заповнені тектом до повних сторінок (включно з рисунками та списком літературних джерел). Мінімальний обсяг публікації 2 повні сторінки. Максимальна кількість авторів однієї публікації 5 чоловік.

Матеріали конференції будуть опубліковані онлайн у PDF-форматі. Збірник тез доповідей матиме ISSN-номер. Кожна стаття буде опублікована онлайн та матиме DOI.

Для основного тексту слід використовувати шрифт Times New Roman 12pt з міжрядковим інтервалом 1,15. Абзац повинен знаходитись на відстані 10 мм. Параметри сторінки наведено нижче:

Розмір сторінки А4: (210×297)
Ліва поле: 15мм
Праве поле: 25мм
Верхнє поле: 15мм
Нижнє поле: 20мм
Палітурка: 5мм

Таблиці повинні мати заголовок розташований над таблицею. Для підписів таблиці слід використовувати 12pt розмір шрифту. Інтервал між таблицями і текстом повинен бути 6pt.

Назва має бути написана з використання 14pt розміру шрифту, жирним з вирівнюванням по центру. Інтервал між назвою і переліком авторів повинен бути 6pt. Імена авторів (без приналежності до організації) друкують з використанням 12pt розміру шрифту, з вирівнюванням по центру. Приналежність авторів до організації (інститут, адреса, e-mail) повинні бути наведені 10pt розміром шрифту, з вирівнюванням по центру. Ім’я доповідача повинне бути підкресленим. Інтервал між переліком авторів і їх приналежністю до організацій повинен бути 6pt.

На початку необхідно заповнити анотацію та ключові слова. Анотація не повинна перевищувати 50 слів. Будь-ласка, використовуйте 11pt розмір шрифту, жирний, курсив для анотації та 11pt розмір шрифту для ключових слів.

Основний текст поділяють на відповідні розділи. Заголовки розділів повинні бути набранні 12pt розміром шрифту, жирним, з вирівнюванням по центру. Для нумерації (якщо це необхідно) використовувати римські цифри. Простір між попереднім і наступним розділами має бути 6pt, між назвою розділу і розділом 6pt.

Рівняння повинні бути розташовані по центру і пронумеровані. Оргкомітет рекомендує підготувати рівняння у MS Equation або MathType. Більшу кількість рівнянь необхідно розбивати на кілька рядків. Простір між рівнянням і текстом має бути 6pt.

Всі рисунки повинні бути у форматі *.tiff або *.jpg з мінімальною роздільною здатністю 300 dpi і прикріплені в додатку разом з матеріалами тез одним архівом (.rar, .zip або .7z). Кожен рисунок має мати підпис під собою. Підписи до рисунків виконуються 12pt розміром шрифту, з вирівнюванням по центру. Простір між рисунком і текстом має бути 6pt.

Для посилання на рівняння, рисунок таблицю розділ або літературне посилання в тексті тез будь-ласка використовуйте наступні вирази: Р-ня (1), Р-ня (1) і (2); Рис. 1, Рис. 1 і 2; Таблиця 1, Таблиці 1 і 2; «Розділ», [1], [2] (для літературних посилань).

Правильне форматування документів має важливе значення для прийняття матеріалів тез конференції до різних бібліографічних баз даних. Увага! Список літератури повинен бути виконаний згідно вимог APA-стилю, будь-ласка використовуйте інформацію з вебсайтів:

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

https://www.mtroyal.ca/library/files/citation/apa.pdf

Англомовні статті повинні містити посилання лише латинськими літерами! Для посилань на кирилиці використовуйте транслітерацію!

Завантажити шаблон тез доповідей