Шаблон тез доповідей

Завантажити шаблон тез доповідей

Увага! Матеріали тез доповідей повинні бути лише англійською мовою!

Реєстрацію учасників, прийом матеріалів конференції, рецензування матеріалів конференції відтепер буде організовано за допомогою сучасної системи онлайн-рецензування “Peers”:

Зареєструватись та подати тези доповіді

У зв’язку з високим рівнем 5-ої Міжнародної наукової конференції «Хімічна технологія та інженерія – 2025» авторів просять дотримуватися встановленого зразка, наведеного в шаблонах. Оргкомітет рекомендує підготувати тези доповідей у програмі MS Word використовуючи шаблон оформлення.

Увага! Матеріали тез повинні бути заповнені текстом до повних сторінок (включно з рисунками та списком літературних джерел). Мінімальний обсяг публікації 4 повні сторінки. Максимальна кількість авторів однієї публікації 5 осіб.

Матеріали конференції будуть опубліковані онлайн у PDF-форматі. Збірник тез доповідей матиме ISSN-номер. Кожна стаття буде опублікована онлайн та матиме DOI.

Для основного тексту слід використовувати шрифт Times New Roman 12pt з міжрядковим інтервалом 1,15. Абзац повинен знаходитись на відстані 10 мм. Параметри сторінки наведено нижче:

Розмір сторінки А4: (210×297)
Ліва поле: 15мм
Праве поле: 25мм
Верхнє поле: 15мм
Нижнє поле: 20мм
Палітурка: 5мм

Таблиці повинні мати заголовок розташований над таблицею. Для підписів таблиці слід використовувати 12pt розмір шрифту. Інтервал між таблицями і текстом повинен бути 6pt.

Назва має бути написана з використання 14pt розміру шрифту, жирним з вирівнюванням по центру. Інтервал між назвою і переліком авторів повинен бути 6pt. Імена авторів (без приналежності до організації) друкують з використанням 12pt розміру шрифту, з вирівнюванням по центру. Приналежність авторів до організації (інститут, адреса, e-mail) повинні бути наведені 10pt розміром шрифту, з вирівнюванням по центру. Ім’я доповідача повинне бути підкресленим. Інтервал між переліком авторів і їх приналежністю до організацій повинен бути 6pt.

На початку необхідно заповнити анотацію та ключові слова. Анотація не повинна перевищувати 50 слів. Будь-ласка, використовуйте 11pt розмір шрифту, жирний, курсив для анотації та 11pt розмір шрифту для ключових слів.

Основний текст поділяють на відповідні розділи. Заголовки розділів повинні бути набранні 12pt розміром шрифту, жирним, з вирівнюванням по центру. Для нумерації (якщо це необхідно) використовувати римські цифри. Простір між попереднім і наступним розділами має бути 6pt, між назвою розділу і розділом 6pt.

Рівняння повинні бути розташовані по центру і пронумеровані. Оргкомітет рекомендує підготувати рівняння у MS Equation або MathType. Більшу кількість рівнянь необхідно розбивати на кілька рядків. Простір між рівнянням і текстом має бути 6pt.

Всі рисунки повинні бути у форматі *.tiff або *.jpg з мінімальною роздільною здатністю 300 dpi і прикріплені в додатку разом з матеріалами тез одним архівом (.rar, .zip або .7z). Кожен рисунок має мати підпис під собою. Підписи до рисунків виконуються 12pt розміром шрифту, з вирівнюванням по центру. Простір між рисунком і текстом має бути 6pt.

Для посилання на рівняння, рисунок таблицю розділ або літературне посилання в тексті тез будь-ласка використовуйте наступні вирази: Р-ня (1), Р-ня (1) і (2); Рис. 1, Рис. 1 і 2; Таблиця 1, Таблиці 1 і 2; «Розділ», [1], [2] (для літературних посилань).

Правильне форматування документів має важливе значення для прийняття матеріалів тез конференції до різних бібліографічних баз даних. Увага! Список літератури повинен бути виконаний згідно вимог APA-стилю, будь-ласка використовуйте інформацію з вебсайтів:

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

https://www.mtroyal.ca/library/files/citation/apa.pdf

Англомовні статті повинні містити посилання лише латинськими літерами! Для посилань на кирилиці використовуйте транслітерацію!

Завантажити шаблон тез доповідей