Анонси пленарних доповідей

Частинки і легені – де хімічна інженерія зустрічається із медициною

Професор Томаш Сосновскі
заступник декана з науки факультету хімічної інженерії та інженерії процесів університету Варшавська політехніка, Польща


Вплив обраних забруднювачів повітря в процесі грилювання

Професор Артур Бадида
завідувач кафедри інформаційних технологій та досліджень якості навколишнього середовища університету Варшавська політехніка, Польща


Вплив фізико-хімічних властивостей каталізаторів – оксиду перехідного металу на основі TiO2 на низькотемпературне селективно-каталітичне відновлення NO за допомогою NH3

Ас. професор Володимир Супрун
завідувач лабораторії гетерогенного каталізу, старший науковий співробітник хіміко-технологічного інституту Лейпцигського університету, Німеччина


Енергоефективне обладнання для комунальних підприємств та промисловості

Академік Юрій Снєжкін
член Національної академії наук України, директор Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України


Примусова модуляція робочих умов при хроматографічному розділенні: потенціал і пастки

Професор Дорота Антос
декан Факультету хімії, завідувач кафедри хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща


Йонні рідини – застосування привідного синтезу в зеленій хімії

Професор Анна Хробок
Заступник декана з науки та міжнародного співробітництва хімічного факультету Сілезького технологічного університету, Польща


Скорпіонати із справжнім жалом

Доктор Роман Кресінскі
старший викладач групи досліджень матеріалів, Школа природничих наук, фармації та хімії, Університет Кінгстона, Великобританія


Етапи технологічного процесу підвищення енергоефективності в установках з виробництва аміаку високої потужності (1360 – 1420 т аміаку/день)

Професор Леонід Товажнянський
почесний ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент НАНУ, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів