2-га Міжнародна наукова конференція “Хімічна технологія та інженерія”

Термін проведення: 24-28 червня 2019 року
Місце проведення: Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка»
Робочі мови: англійська, українська
ISSN: 2664-1275 (Online)

Організатори:

 • Кафедра хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, Україна)
 • Дослідницька мережа Łukasiewicz – Інститут нового хімічного синтезу (Пулави, Польща)
 • Кафедра хімічної інженерії та процесів Жешувського політехнічного університету (Жешув, Польща)
 • Кафедра інформаційних технологій та досліджень якості навколишнього середовища Варшавського політехнічного університету (Варшава, Польща)
 • Відділ біопроцесів і біомедичної інженерії, Вроцлавський політехнічний університет (Вроцлав, Польща)

за участі:

 • Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”
 • Асоціації випускників Львівської політехніки
 • Української асоціації хімічної і харчової інженерії (CFE-UA)

Секції:

 • Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
 • Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
 • Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
 • Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
 • Зелена хімія
 • Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
 • Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища