Програмний комітет

Голова програмного комітету

Бобало Юрій Ярославович, професор, ректор Національного університету “Львівська політехніка”

Заступники голови програмного комітету

Антос Дорота, професор, декан Факультету хімії, завідувач кафедри хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща

Атаманюк Володимир Михайлович, професор, завідувач кафедри хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка”

Іграс Януш, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту нового хімічного синтезу, Польща

Скорохода Володимир Йосипович, професор, директор Інституту хімії і хімічних технологій Національного університету “Львівська політехніка”

Трусек-Головня Анна, професор, керівник відділу біопроцесової та біомедичної інженерії Вроцлавського політехнічного університету, Польща

Члени програмного комітету

Бадида Артур, ас.професор кафедри інформатики та досліджень якості навколишнього середовища університету Варшавська політехніка, Польща

Братичак Михайло Миколайович, професор, завідувач кафедри хімічної технології нафти та газу Національного університету “Львівська політехніка”

Бурдо Олег Григорович, професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та енергетичного менеджменту Одеської Національної академії харчових технологій

Ведь Валерій Євгенович, професор, завідувач кафедри інтегрованих технологій, процесів і апаратів Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”

Вєчорек Пьотр, професор, декан Факультету хімії Університету Ополе, Польща

Вітенько Тетяна Миколаївна, професор, завідувач кафедри обладнання харчових технологій Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Воронов Станіслав Андрійович, професор, завідувач кафедри органічної хімії Національного університету “Львівська політехніка”

Гумницький Ярослав Михайлович, професор кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”

Єгоров Богдан Вікторович, професор, ректор Одеської національної академії харчових технологій

Журе Мара, професор, заступник декану з учбової частини Факультету матеріалознавства і прикладної хімії, завідувач кафедри хімічної технології біологічно активних сполук Рижського технічного університету, Латвія

Зав’ялов Володимир Леонідович, професор, завідувач кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій

Зажигалов Валерій Олексійович, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України

Клєбанова Валентина, генеральний директор Приватного інституту прикладної біотехнології, Ліхтенштейн

Корнієнко Ярослав Микитович, професор, завідувач кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Кравотто Джанкарло, професор, завідувач кафедри науки та технології фармації Туринського університету,  Італія

Купка Теобальд, професор кафедри фізичної хімії та молекулярного моделювання Факультету хімії Університету Ополе, Польща

Мальм Анна, професор, декан фармацевтичного факультету з підрозділом медичного аналізу Медичного університету Любліна, Польща

Мальований Мирослав Степанович, професор, завідувач кафедри екології та збалансованого природокористування Національного університету “Львівська політехніка”

Міхайлов Валерій Михайлович, професор, проректор з наукової роботи Харківського державного університету харчування та торгівлі

Міцкявічюс Вітаутас, професор кафедри органічної хімії, Каунаський технологічний університет, Литва

Нагурський Олег Антонович, професор, завідувач цивільної безпеки Національного університету “Львівська політехніка”

Ніколенко Микола Васильович, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії і хімічної технології харчових добавок та косметичних засобів Українського державного хіміко-технологічного університету

Новік Вольфганг, професор, президент Приватного інституту прикладної біотехнології, Ліхтенштейн

Новіков Володимир Павлович, професор, завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету “Львівська політехніка”

Паламарчук Ігор Павлович, професор, завідувач кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені професора П.С. Берника Вінницького Національного аграрного університету

Панівник Лариса, заступник директора дослідницького центру прикладної звукохімії, факультет охорони здоров’я і наук про життя, Центр звукохімії, університет Ковентрі, Великобританія

Петрусь Роман, професор кафедри хімічної інженерії та процесів Жешувського технологічного університету, Польща

Петрушка Ігор Михайлович, професор, завідувач кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету “Львівська політехніка”

Піх Зорян Григорович, професор, завідувач кафедри технології органічних продуктів Національного університету “Львівська політехніка”

Полежак Єва, професор кафедри і факультету прикладної фармації Медичного університету Любліна, Польща

Потапов Володимир Олексійович, професор, завідувач кафедри холодильної та торговельної техніки і прикладної механіки Харківського державного університету харчування та торгівлі

Рой Едвард, ас.професор відділу надкритичної екстракції Інституту нового хімічного синтезу, Польща

Реутський Віктор Володимирович, професор кафедри технології органічних продуктів Національного університету “Львівська політехніка”

Сатаєв Марат Ісакович, член-кореспондент Національної академії наук Республіки Казахстан, проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків Південно-Казахстанського державного університету, Казахстан

Семенишин Євген Михайлович, професор кафедри хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка”

Склабінський Всеволод Іванович, професор, завідувач кафедри процесів та обладнання хімічних та нафтопереробних виробництв Сумського державного університету

Снєжкін Юрій Федорович, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України

Сосновскі Томаш, професор, заступник декана з науки факультету хімічної інженерії та інженерії процесів університету Варшавська політехніка,  Польща

Старчевський Володимир Людвікович, професор, завідувач кафедри загальної хімії Національного університету “Львівська політехніка”

Суберляк Олег Володимирович, професор, завідувач кафедри хімічної технології переробки пластмас Національного університету “Львівська політехніка”

Супрун Володимир, завідувач лабораторії гетерогенного каталізу, старший науковий співробітник хіміко-технологічного інституту Лейпцигського університету, Німеччина

Туркс Маріс, професор, директор Інституту технології органічної хімії Факультету матеріалознавства та прикладної хімії Рижського технічного університету, Латвія

Циганков Сергій Петрович, с.н.с., заступник директора з наукової роботи, завідувач відділу біотехнології поновлюваної сировини та альтернативних палив Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України

Шевченко Олександр Юхимович, професор, проректор з наукової роботи Національного університету харчових технологій

Ясіцька-Місяк Ізабелла, ас.професор кафедри аналітичної хімії та екології Факультету хімії Університету Ополе, Польща

Ятчишин Йосип Йосипович, професор, завідувач кафедри аналітичної хімії Національного університету “Львівська політехніка”