Збірник тез доповідей

Збірник тез доповідей Міжнародної наукової конференції “Хімічна технологія та інженерія” (СТЕ-2017):