Міжнародна наукова конференція “Хімічна технологія та інженерія”

Термін проведення: 26-30 червня 2017 року
Місце проведення: Україна, Львів, Національний університет «Львівська політехніка»
Робочі мови: англійська, українська

Конференцію “Хімічна технологія та інженерія” внесено до переліку наукових заходів Міністерства освіти і науки України

Секції:

 • Комп`ютерне моделювання в хімічній технології та інженерії
 • Розвиток, енерго- та ресурсозбереження в хімічній та харчовій технологіях
 • Інноваційні технології в хімічній та харчовій промисловостях
 • Оптимізація біохімічних процесів та біоінженерія
 • Біомедична інженерія
 • Інженерія мембранних процесів
 • Зелена хімія
 • Альтернативні та нетрадиційні джерела енергії
 • Екологія і сталий розвиток. Охорона навколишнього середовища

Організатори:

 • Кафедра хімічної інженерії Національного університету “Львівська політехніка” (Львів, Україна)
 • Відділ біопроцесів і біомедичної інженерії Вроцлавського політехнічного університету (Вроцлав, Польща)
 • Інститут нового хімічного синтезу (Пулави, Польща)
 • Кафедра хімічної інженерії та процесів Жешувського політехнічного університету (Жешув, Польща)

за участі

 • Ради молодих вчених Інституту хімії та хімічних технологій, Національний університет “Львівська політехніка” (Львів, Україна)
 • Асоціації випускників Львівської політехніки